Klimaforandringer i Regnskoven

I regnskovsområdet omkring Beni har der været store problemer med oversvømmelser pga klimaforandringerne. I 2008 var der omkring 24,000 familier som blev påvirket af oversvømmelserne i et område der svarer til størrelsen på et andet land i Sydamerika, Equador! De økonomiske tab som oversvømmelserne løb op i beløb svarede til 220 millioner dollars, for ødelagte huse, veje og tab af afgrøder og dermed mad til folk og husdyr.

De der oplevede de største tab, var de folk der bor tæt på floden og som er fattige landsbyfolk. En kvinde og mor til tre børn i landsbyen, Puerto Almacén fortæller at hun lige havde plantet ris, majs, bananer og løg på sin jordlod, men vandet skyllede det hele bort. Derefter var familien nødt til at bo i en midlertidig lejr ved hovedvejen, hvor børnene blev syge.

Siden denne oversvømmelse blev der etableret en fond som støtter et projekt, hvor folk der bor i landsbyer tæt ved floder eller i områder der risikerer oversvømmelse får tilskud til at bygge forhøjede platforme, hvor de kan dyrke deres jord på. Hver af de forhøjede platforme får kanaler gravet, som kan bruges til vanding af jorden i tørsæsonen. Hver jordplatform er på ca 500m2 og er hævet mellem 50cm og op til 2 meter. Målet er at få det udbredt til 100 familier i området. Metoden med at lave disse jord-platforme er ikke helt ny, men blev benyttet af de tidlige kulturer som levede i området før kolonitiden. Projektet er en succes og viser en positiv måde at tilpasse sig klimaforandringerne på.

Kvinderne spiller den største rolle i dyrkningen af jorden i lavlandsområdet, da mændene rejser til byerne for at supplere indtægten fra landbruget. Derfor er det også kvinderne der har ejerskab i projektet med at udbygge jord-platformene i de områder der risikerer oversvømmelse.

Dyrkningen af jord-platformene er optimeret på en bæredygtig måde, hvor man gøder jorden i kanalerne med en naturlig ferskvandsplante, Tarope. Den både renser vandet og giver næring til jorden når man vander jordlodderne med vand og mudder fra kanalerne. Samtidig kan kanalerne være græsningsområde for kvæget, der også nyder godt af Tarope planten.

Kanalerne fungerer også som opsamlingssted for såede frø, hvis der kommer oversvømmelse af jordlodderne fra massiv regn. Derefter kan jorden bare genplantes med frøene fra kanalen.

En sidste fordel ved at bygge jord-platformene er at man øger kvaliteten på jorden, så den kan give flere afgrøder og dermed mindsker man behovet for at rydde skov til nye jordlodder.