Bolivas Skove - et site om mennesker, skov og klima

Produceret af Zoomedia for Danida i 2016 ©

Bolivias skove

“Bolivias skove – Håbets skove” er et undervisnings- og oplysningsunivers om det sydamerikanske land Bolivia, som Danmark har lavet udviklingsarbejde i siden 1994 igennem DANIDA. Udviklingsarbejdet har haft fokus på især 2 hovedområder, hvor DANIDA har været med til at gøre en forskel indenfor:
•    Bæredygtig økonomisk vækst
•    Bæredygtig forvaltning af naturressourcerne
Du har gennem sitet og i undervisningsmaterialet mulighed for, at dykke ned i de mange forskellige typer skov der findes i Bolivia og blive ført ind i alle de temaer, der relaterer sig til skovene.
Temaerne vil indeholde udfordringer, muligheder og løsninger som Bolivias skove og dens befolkning står over for pga klimaforandringer, ulovlig skovhugst og behovet for økonomisk vækst for den store del af befolkningen som stadig lever i fattigdom.
DANIDA’s samarbejde med Bolivia har ført til at der i dag er en mere bæredygtig brug af naturens ressourcer, samtidig med at fattigdommen er blevet mindre. Alligevel er der stadig store udfordringer. Regnskoven er truet af ulovlig fældning, og konsekvenserne af klimaforandringerne mærkes betydeligt i Bolivia. Derfor er udviklingsarbejdet fortsat vigtigt, og med til at sikre en bedre fremtid for Bolivias natur og befolkning.
Her på sitet kan I arbejde med forskellige eksempler på hvordan, civilbefolkningen selv er medspiller, og dermed involveret i at arbejde med miljøbeskyttelse, samtidig med at der skabes økonomisk vækst.
Den intakte skov har mange unikke egenskaber f.eks. modvirker skovene klimaforandringer ved at opsuge CO2, og svampeeffekten i skoven gør at der er gratis drikkevand året rundt, Skovene holder nemlig på vandet ,når det regner selv efter kraftig tropisk nedbør og frigiver rent vand – også i tørtiden. Fældes skovene kan der opstå tørke i tørtiden og oversvømmelser i regntiden. Ydermere er det gratis at hente frugt, kød, medicin mm. i skovene. Flere kulturer er også tæt knyttet til livet i skovene, så skoven er ikke bare en samling tilfældige træer.
Bolivias Skove Tilbyder
Et nyt undervisningsforløb om:
•    Bæredygtigt udviklingsarbejde og naturbevaring i Bolivia
•    Klimaforandringer
•    Skovenes mangfoldighed og værdi i Bolivia

Sitet er udarbejdet og bliver vedligeholdt af klimabiolog Astrid M.Z. Bonde PhD, Wilderness Inspire, seniorforsker og tropebotaniker Ida Theilade, KU Life, primatolog Malene Friis Hansen, tropebiolog og journalist Carsten Broder Hansen, journalist Jan Aagaard fra Aagaard Kommunikation, Erik Albertsen fra Flyby Film og naturfotograf Henrik Egede-Lassen, Zoomedia.

 

Bolivias Skove

©Zoomedia 2016