Bæredygtig Quinoa Dyrkning

Quinoa er en afgrøde som er blevet meget populær i løbet af de sidste 10 år pga dens mange sunde egenskaber. Den er blevet kaldt for Andesbjergenes guld fordi den er blevet så populær at eksportere og sælge til udlandet.

Dyrkningen af quinoa i Bolivia indeholder en række dilemmaer, og derfor har Danida arbejdet for at sikre Bolivia en miljøvenlig og social retfærdig produktion af quinoa som sikrer at indtjeningen går til de lokale bønder.

Bolivia producerer ca 50% af hele verdens quinoa. Oprindeligt har quinoaen været anset som ”de fattiges korn” i Andesbjergene, men pga dens mange sunde egenskaber er quinoaen især i den vestlige verden blevet meget populær.

Quinoaen gror rigtig godt i højlandet som ligger over 3600 meter over havets overflade, hvor der meget kulde og kun lidt nedbør. Der er kun ganske få andre afgrøder der kan gro her. Derfor har quinoaen givet god mulighed for en øget indkomst for højlandsindianerne, der anses for at være de fattigste i Bolivia. Jorden er kollektivt ejet, hvilket vil sige at bønderne er fælles om dyrkningen og deler overskuddet af salget mellem sig.

Dilemmaer

Miljømæssigt giver dyrkningen af quinoa også en række fordele. Størstedelen af produktionen er økologisk, og mange mener, at dyrkningen af quinoa modvirker erosion af jorden og ørkendannelse i de områder der er meget tørre og golde.

Alligevel er der dog udfordringer da, den meget intensive og ensidige dyrkning af quinoa har ført til at jorden bliver udpint og bønderne har svært ved at følge med efterspørgslen. Dette har ført til at mange bønder har solgt deres lamaer, som de ellers havde som avlsdyr og dermed en anden indtægtskilde samt adgang til kød. Derudover er der også kommet et illegalt marked som smugler quinoaen til Peru og videresælger denne.

Socialt er der både fordele og ulemper ved dyrkningen af quinoa som skaber et dilemma. På den ene side skaber dyrkningen af quinoa fødevaresikkerhed, øget beskæftigelse og nedbringelse af folk der flytter fra land til by. På den anden side er de kraftigt stigende priser på quinoa en udfordring for de lokale, som ikke længere har råd til at købe quinoaen. Denne afgrøde har ellers været med til at sikre dem selv en sund ernæring, men er nu næsten ubetalelig for de fleste bolivianere.

Løsninger og Danida’s tiltag

En løsning på dilemmaerne som Danida’s samarbejde med Bolivia har fokuseret på, er at hjælpe med den teknologiske viden som kan sikre højlandsindianerne en bæredygtig og effektiv produktion af quinoaen. Det er nemlig altafgørende at sikre en miljømæssig og social ansvarlig samt bæredygtig produktion af quinoa i Bolivia, hvis det skal hjælpe dem ud af fattigdom og samtidig passe på miljøet.

Nogle af de tiltag Danida har været med til er at organisere bønderne og deres produktion, så de har mulighed for at tage lån til at udvikle og sikre deres produktion af quinoa. Ved hjælp af lån og støtte har de kunnet opfylde internationale økologiske standarder. For at undgå erosionen af jorden bliver der nu opført levende hegn og dyrkningen organiseres, så jorden ikke bliver udpint.

Der udvikles forsat nye teknologier der skal øge den bæredygtige produktion af quinoa, og nogle af de metoder man hjælper bønderne med at bruge er fx nye såmaskiner, økologiske pesticidspredere, vandingssystemer, tørremaskiner og tærskemaskiner, der alle skal øge den økologiske og bæredygtige produktion af quinoa på den bolivianske højslette.