Bæredygtig Udvikling og DANIDA

Bolivia er et landbrugsland ligesom Danmark, men indtægten fra landbruget udgør kun en lille del af landets samlede økonomi. Alligevel er det ca. halvdelen af befolkningen som er beskæftiget med landbrug. Derfor er der et stort potentiale i at udvikle landbruget bæredygtigt, så man både passer på naturen samtidig med at man hjælper en stor del af befolkningen til at komme ud af fattigdom.

Landbruget i Bolivia kan opdeles i 2 systemer. Det ene er moderne og industrialiseret, hvor man kan producere store mængder af soyabønner, hvede, sukkerrør og kvæg. Dette foregår i det østlige Bolivia i lavlandet. Størstedelen af de afgrøder og varer der bliver produceret fra dette moderne system, bliver eksporteret og solgt ud af landet. Det andet system er traditionelt med små familielandbrug og findes i højlandet i Altiplano. Her produceres størstedelen af Bolivias egne fødevarer, som fx quinoa og kartofler. I højlandet finder man samtidig den fattigste del af befolkningen, så det er især vigtigt at sikre en bæredygtig udvikling i disse områder, hvor der er begrænsede mængder vand og frugtbar jord.

Danida har haft særlig fokus på at involvere de lokale for at sikre sig deres behov bliver hørt, da bedst selv ved hvad der er brug for. Mange bønder står uden en teknisk viden og penge til at udvikle deres landbrug, derfor er den danske bistand målrettet til at hjælpe de små lokale landbrug. Det sikrer at de selv kan bestemme, hvad de har mest brug for at få udviklet og støtte til.

Eksempel på Bæredygtig Udvikling med Quinoa dyrkning

Quinoa er en afgrøde som er blevet meget populær i løbet af de sidste 10 år.  Den er blevet kaldt for Andesbjergenes guld fordi den er blevet så populær at eksportere og sælge til udlandet.

 

Eksempel på Bæredygtig Udvikling med Handelspartnerskaber

Danidas forretnings-partnerskaber eller ”Danida Business Partnerships” (DBP) er udviklet med det formål at bidrage til bæredygtig udvikling og mindske fattigdom ved at skabe langsigtede partnerskaber mellem danske og bolivianske virksomheder.

Eksempel på Klimaløsning og Bæredygtig Skov

Det er kun halvdelen af befolkningen som lever i Amazonas regnskov, der har adgang til elektricitet. Den bolivianske regering arbejder mod et mål, hvor størstedelen af den isolerede befolkning i regnskoven har adgang til elektricitet.

Her kan du læse mere om FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling