Bæredygtig Udvikling og Handel

Danida forretnings-partnerskaber eller ”Danida Business Partnerships” (DBP) programmet er udviklet med det formål at bidrage til bæredygtig udvikling og mindske fattigdom ved at skabe langsigtede partnerskaber mellem danske og bolivianske virksomheder.

Det skal skabe vækst og øget beskæftigelse under hensyntagen til sociale og miljømæssige forhold. Programmet arbejder med at styrke og udvikle de bolivianske partneres konkurrenceevne og det regionale marked. Det sker især indenfor virksomheder der beskæftiger sig med fødevareproduktion, grøn teknologi og kapacitetsopbygning.

DBP arbejder også for at skabe gensidige fordele imellem de virksomheds-partnerskaber der etableres og de øvrige bistandsaktiviteter i Bolivia. Så programmet støtter op om prioriteterne inden for sociale rettigheder, miljø og landbrug.

De projekter som DBP støtter løber over en periode på 3-4 år og modtager op til 5 millioner kroner. De projekter der har fået støtte spreder sig over en vifte af samarbejder inden for blandt andet turisme, energi, landbrug, møbler fremstillet bæredygtigt af Boliviansk træ, tekstil, kakao og kaffe, bioteknologi og frugt.

Fakta og Resultater:
  • I 2013 gik 7,2 millioner kroner til støtte til partnerskaber mellem virksomheder i Danmark og Bolivia, som arbejder for bæredygtig udvikling.
  • Yderligere 8,84 millioner kroner blev tildelt til fremtidige projekter i 2013.
  • 16 Boliviansk-danske partnerskaber kører nu under Danidas partnerskabsprogrammer.

Handelspartnerskab - Blod bliver til Medicin

Protena er et samarbejde mellem det bolivianske selskab Tusequis og danske Sera Scandia. De arbejder med teknologi og viden om hvordan, man omdanner slagteblod til profit. På fabrikken i Bolivia skal man således udvinde forskellige biprodukter fra blodet som kan bruges til produktionen af fødevarer og dyrefoder, samt til en ekstrem værdifuld komponent i fremstillingen af vacciner (både til dyr og mennesker) og i en række medicinske produkter – såsom cancermedicin. Med andre ord går slagteblod fra at være et dyrt affaldsprodukt til at blive et værdifuldt genbrugsprodukt.

Bæredygtigt partnerskab med mikrolån og forsikringer

To af de helt store udfordringer i højlandet i Bolivia er fattigdom og klimaforandringerne. Området er kun sparsomt befolket, da der er begrænsede ressourcer og en general tendens til at befolkningen koncentrerer sig i de bynære områder.
Danmark samarbejder med PROFIN (Programa de Apoyo al Sector Financiero), som er en boliviansk organisation med mange års erfaring med mikrolån og økonomisk støtte. Samarbejdet fokuserer på at forsikre og skabe salgsmuligheder for små subsistenslandbrug i de isolerede landdistrikter.