FNs Verdensmål

Verdensmålene viderefører arbejdet med de såkaldte 2015 mål. 2015 målene blev vedtaget på FN topmødet i 2000 og satte retningen for det internationale udviklingssamarbejde from mod 2015. Ikke alle 2015 målene er nået, men den fælles målrettede udviklingsindsats har medført mange afgørende fremskridt: En milliard mennesker er løftet ud af fattigdom. Flere piger end nogensinde går i skole. Mere end 90 % af verdens befolkning har nu adgang til drikkevand, og dødeligheden blandt børn under 5 år er faldet med over 50 %. 2015 målene har vist, at det kan betale sig at sætte konkrete, målbare og tidsbestemte mål, som alle udviklingspartnere orienterer deres udviklingsindsats henimod. De gode erfaringer fra 2015 målene har således informeret udarbejdelsen af de ny verdensmål.