Forretningspartnerskab mellem Bolivia og Danmark

Blod fra kvæg på slagterier bliver til medicin

Protena er et samarbejde mellem det bolivianske selskab Tusequis og danske Sera Scandia. De arbejder med teknologi og viden om hvordan, man omdanner slagteblod til profit. På fabrikken i Bolivia skal man således udvinde forskellige biprodukter fra blodet som kan bruges til produktionen af fødevarer og dyrefoder, samt til en ekstrem værdifuld komponent i fremstillingen af vacciner (både til dyr og mennesker) og i en række medicinske produkter – såsom cancermedicin. Med andre ord går slagteblod fra at være et dyrt affaldsprodukt til at blive et værdifuldt genbrugsprodukt.

Åbningen af Protena er et godt eksempel på, at forretnings- og udviklings-interesser kan støtte hinanden og flyde sammen. I dette eksempel er der inden for miljøarbejdet en stor gevinst, fordi blodet ikke dumpes i naturen til skade for grundvand og dyre- og planteliv. Derudover styrker Protena også målsætninger for bæredygtig vækst fordi man styrker de industrier, hvor blodets biprodukter kan bruges, ved at skabe arbejdspladser og eksportmuligheder.