Klimaforandringer i Bjergdalene

Lokale bønder fra Quechua stammen i Cochabamba området fortæller at klimaet har ændret sig markant fra hvordan det plejede at være. Lokale kvinder og mænd beretter om at regnen kommer på uforudsigelige tidspunkter og at regntiden er blevet kortere mens temperaturerne er blevet varmere. Der er desuden kommet stærkere blæst og flere insekter som ødelægger eller spiser af afgrøderne. Resultatet af disse forandringer gør at der er mindre mad fra landbruget og at der kommer flere konflikter om adgangen til vand.

Regntiden lå tidligere i perioden fra oktober til november og marts til april, men nu kommer regnen fra december til februar. Da bønderne er nødt til at dyrke deres afgrøder udenfor regntiden, er de nu blevet afhængige af vandingssystemer for at kunne dyrke deres afgrøder.

På den positive side har Quechua folket altid været vant til, i et vist omfang at skulle tilpasse sig varierende vejrforhold i et barskt klima, når de dyrker deres afgrøder. Derfor har de udviklet særlige systemer med forskellige slags frø der sås på forskellige tidspunkter af året.

Derudover har de en stor traditionel viden som er gået i arv gennem generationer, for hvordan de kan aflæse klimaet og vejret. Det går blandt andet ud på at observere vildtlivet, planter, fugle og insekter for at forudsige hvornår regntiden kommer. Denne viden risikerer at gå tabt, hvis de unge ikke længere kan skabe sig en tilværelse i regionen, men bliver nødt til at søge jobs i byerne.