Klimaforandringer og Fattigdom

Når klimaforandringerne rammer den fattige del af befolkningen størst er det især pga den ulige mulighed for at sikre sig fødevarer. Det er især den oprindelige del af befolkningen, som har været ekskluderet fra den økonomiske udvikling der især har gavnet den lille rige elite, som kun udgør omkring 10% af landets befolkning. I den fattige del af befolkningen er det især kvinderne der rammes hårdest af klimaforandringernes påvirkning af levevilkår, da disse traditionelt bliver i området og passer børnene og afgrøderne mens mændene rejser til byerne for at tjene penge.

Den store forskel imellem rig og fattig kan forklares ud fra Bolivias historiske udvikling igennem de sidste 500 år. Landet har levet af at eksportere råvarer, hvor indkomsten for disse så er havnet i hænderne på ganske få mennesker. Arbejdsindsatsen i fx miner eller landbrug har typisk været fattige bønder eller oprindelige folk, som ikke har fået del i de høje indtægter som eksporten af råvarerne har indbragt landet. I nyere tid er denne udvikling fortsat, hvor især den oprindelige del af befolkningen – som udgør ca 2/3 – ikke har været en del af hverken den økonomiske eller politiske udvikling, og heller ikke blevet inddraget i nationale beslutninger som vedrører deres rettigheder.

I dag er der forskellige programmer som søger at udbedre disse kæmpe forskelle mellem rig og fattig og give de oprindelige folk adgang til flere rettigheder og en økonomisk mere stabil tilværelse. Der er iværksat projekter hvis formål er at fjerne underernæring og sult, penge til skolegang for børn, pension til de ældre og tilskud til brød og benzin samt øget adgang til drikkevand. Der er dog stadig store udfordringer med at hjælpe og løfte folk ud af den fattige del af befolkningen. Dette skyldes en mangel på jobs og at en stor del af den økonomiske udvikling stadig drives gennem ikke bæredygtige erhverv som minedrift, gasudvikling og intensivt landbrug der alle medvirker til større miljømæssige udfordringer og problemer med klimaforandringer.

DANIDA arbejder for at øge den økonomiske udvikling i bæredygtige erhverv, som kommer den fattigste del af befolkningen og især kvinderne til gavn. Dette sker igennem det såkaldte landeprogram mellem Danmark og Bolivia. Her fokuseres der på områderne som:

 

  • Bæredygtig økonomisk vækst
  • Rettigheder og adgang til retssystemet for alle
  • Bæredygtig forvaltning og brug af naturressourcer