Klimaforandringer

Klimaet har skiftet fra kolde perioder med mere isdække end vi har i dag, til perioder hvor der slet ingen is var på polerne. Disse skift har forekommet igennem de sidste mange millioner år. Det vi oplever i dag er, at vi mennesker som art er med til at øge hastigheden hvormed klimaet skifter.

Klimaet omkring ækvator har altid været mest stabilt på kloden og med relativt varme og fugtige forhold, der giver gode vækstbetingelser for en høj artsrigdom. Når klimaet tidligere har ændret sig, har udsvingene i temperaturer været størst i retningen mod polerne, og derfor har der været en større udskiftning af arter i disse områder. Omkring ækvator har arterne bedre kunnet overleve de klimatiske udsving, og det er derfor også i disse områder at vi finder de ældste arter på jorden.

De klimaforandringer vi er begyndt at opleve påvirker allerede troperne og området omkring Bolivia. Der kommer mindre nedbør og højere temperaturer, og man forudsiger, at det vil fortsætte med mere ekstreme vejrforhold som giver oversvømmelser og tørke. Men der er også tiltag vi kan gøre for at mindske disse forandringer og imødekomme klimaforandringerne f.eks. at passe på skovene.

 

Hvad er forskellen på klima og vejr? Og hvad er klimaforandringer?

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/128014769" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Konsekvenser af klimaforandringerne for befolkningen

Èn af de mest iøjenfaldende resultater af klimaforandringerne er de smeltende gletsjere i Bolivias bjerge, men der findes i alt 5 store konsekvenser af klimaforandringer som alle påvirker lokalbefolkningen i Bolivia.

  1. Afsmeltning af gletsjerne
  2. Tab af fødevaresikkerhed
  3. Flere og mere intense klimaudsving, som tørke og oversvømmelser
  4. Flere sygdomme som malaria og denguefeber
  5. Flere skovbrænde pga tørke