Moder Jord Lov

Den bolivianske regering har udviklet en form for lov, der har til formål at få befolkningen til at leve mere i harmoni med naturen – også kaldet ”Moder Jord” – og beskytte den. Dette er en udvikling, som Danmark støtter fordi Moder Jord Loven dækker over de områder, Danida især har fokus på – nemlig forbedrede levevilkår for især de fattigste grupper i samfundet. Danida har igennem de sidste 15 år arbejdet for at bevare miljøet i de naturområder og nationalparker, hvor der bor oprindelige folk. Dette er sket i tæt samarbejde med regeringen og andre grupper i Bolivia og har skabt forbedrede levevilkår især for de fattigste grupper i samfundet.

 

Når naturens ressourcer skal forvaltes på en bæredygtig måde, er det vigtigt lokalbefolkningen bliver involveret og er med til at finde løsninger, som fungerer og er til gavn for dem. Dette skal samtidig sikre, at skoven og jorden udnyttes bæredygtigt. Det vil sige at lokalbefolkningen finder måder at høste fra skoven og dyrke jorden, uden at gøre uigenkaldelig skade på skoven og dens mangfoldighed af arter. Når skoven udnyttes på en bæredygtig måde, sikres de lokales mulighed for at blive boende og samtidig få en indtjening fra de varer, de kan sælge. Målet er, at lokalbefolkningens behov og viden inddrages i de bedste løsninger for både naturen og menneskerne. De lokales aktive deltagelse i forvaltningen af skoven har en positiv effekt på både fattigdommen og befolkningens rettigheder. Målet er at de lokale får højnet deres levevilkår ved at tjene penge på deres bæredygtige forvaltning af skoven og jorden, samtidig med at de bevarer deres kultur.