Traditionel viden, medicin og mad

I Bolivias skovområder og nationalparker med oprindelige folk, er der ofte langt til almindelige praktiserende læger eller sundhedsklinikker. Når der er sygdom bruger man i stedet plantemedicin, som kan høstes i skoven. Det kan kun lade sig gøre så længe,  der er traditionelle “naturlæger”, som har den nødvendige og historiske viden om planterne.  Denne viden om og brug af plantemedicinen er størst i de områder, som har langt til de almindelige praktiserende læger eller sundhedsklinikker. I områder hvor der er adgang til almindelig lægehjælp, ser man at den traditionelle behandling med plantemedicin stadig benyttes og ikke helt erstattes af almindelig lægebehandling.

Et eksempel på hvordan brugen af plantemedicin afhænger af, hvor langt man har til en landsby eller almindelig lægehjælp, kommer fra området omkring Nationalparken Isoboro-Sécure i i Amazonas og i Apillapampa området Andesbjergene. Her lever et mindre samfund af Quechua folket som bønder.

Befolkningen i Apillapampa området består af ca 430 familier som taler Quechua sproget. Området ligger højt i ca 3250 meter over havniveu, og befolkningen lever traditionelt som bønder og levestandarden er relativt lav. Kulturen indeholder en blanding af gamle og mere moderne traditioner fra dyrkning af jorden til hvordan man håndterer sygdomme. Her kan man se at befolkningen bruger både almindelig og traditionel plantebaseret lægehjælp. Man ser også at det udelukkende er ”naturlægerne” der kender til effekten af plantemedicinen og den generelle befolkning ikke længere har så stor viden om planternes helbredende virkning.

Befolkningen i nationalparken Isoboro-Sécure i Amazonas, består af grupperne Yuracaré, Trinitario og Chimane som er oprindelige folk, der lever traditionelt og af skovens naturressourcer. Her er store dele af befolkningen isoleret fra omverdenen og de traditionelle healere eller ”naturlæger” bruges til både at helbrede sygdomme, rådgive om helbred, afgrøder, familie, kvæg og om rejser. Der er ikke adgang til almindelig lægehjælp i hele området, men læger og sygeplejersker rejser regelmæssigt igennem området for at sørge for vaccinationer og andre sundhedstjek. Til den mere akutte og regelmæssige lægehjælp i disse fjerntliggende områder benytter befolkningen sig af ”naturlægerne”, som kender planternes helbredende virkning.

En undersøgelse viste at ”naturlægerne” havde en viden om ca 180 forskellige planter og hvordan de kunne helbrede op til 70 forskellige sygdomme eller lidelser. Denne viden er i højere grad tilgængelig for lokale folk der lever isoleret fra omverdenen, men var ikke almen viden for den del af befolkningen som levede tættere på andre landsbyer i fx Andesbjergene. Alligevel er den traditionelle viden om plantemedicin størst hos ”naturlægerne”. Derfor er naturlægerne og deres viden og evner til at behandle sygdomme, en nødvendighed for at opretholde de lokale samfund. Deres viden er derudover også utrolig vigtig for omverdenen, da det er de vilde planter vi udvikler moderne medicin fra og finder behandlinger til nye sygdomme. Det er for eksempel 70% af de planter som har egenskaber til at behandle kræft med som kommer fra regnskoven. Derudover findes der planter i regnskoven til behandling af alt fra tandpine til malaria til HIV.

En sammenligning af traditionel natur,- og vestlig medicin viser følgende:

Undersøgelsen er lavet i Isiboro-Sécure (NPIS) og bygger på 40 mænd og 40 kvinder, som bruger naturmedicin til alm. behandling.

  • Antallet af mænd, som bruger medicin fra naturen, når de er syge 82% 82%
  • Antallet af kvinder, som bruger medicin fra naturen når de er syge 78% 78%
  • Antallet af mænd, som aldrig bruger medicin fra naturen, hvis de er syge 20% 20%
  • Antallet af kvinder, som aldrig bruger medicin fra naturen, når der er syge 22% 22%
  • Antallet af mænd, som bruger vestlig medicin, hvis de er syge 62% 62%
  • Antallet af kvinder, som bruger vestlig medicin, hvis de er syge 58% 58%
  • Antallet af mænd, som aldrig bruger vestlig medicin, hvis de er syge 45% 45%
  • Antallet af kvinder, som aldrig bruger vestlig medicin, hvis der er syge 50% 50%