Regnskov

Den tropiske regnskov i Amazonas-området er det mest artsrige sted på jorden. Man siger, at én ud af ti af verdens arter lever i dette område. Her findes cirka halvdelen af alle verdens plante- og dyrearter. Indtil videre har man bestemt cirka to millioner arter i regnskoven, men man regner med, at regnskoven rummer mindst 30 millioner forskellige plante- og dyrearter. I mange regnskovsområder falder der over 25 mm regn dagligt, hvilket svarer til mellem to og seks meter regn om året (Danmark får omkring 700 millimeter nedbør på et år). Temperaturen i regnskovene ligger på 22-29 grader i gennemsnit, og der er ikke nogen hvile- eller dvaleperiode, så træerne vokser året rundt.

Årsagen til, at der findes så mange forskellige arter i regnskoven, menes at være en kombination af et stabilt klima med varme og nedbør, og regnskovenes høje alder. Nogle steder i Sydamerika og Asien menes regnskoven at være mellem 60 og 80 millioner år gammel. Igennem den lange tidsperiode har både dyr og planter haft tid til at udvikle sig og udnytte alle de forskellige levesteder, der er opstået i regnskoven. Derfor er der mange ekstremt specialiserede dyr og planter i den tropiske regnskov, som kun lever helt bestemte steder af en helt bestemt slags føde. Mange af arterne er helt afhængige af hinanden på kryds og tværs, og hvis bare én art forsvinder, vil mange andre arter blive påvirket.

Regnskovens træer ser meget forskellige ud fra en dansk skov. I Bolivias regnskov, kan man se forskellige træer, der ligesom vokser i forskellige lag. De højeste af dem står enkeltvis og når en højde på 60-80 meter. Disse kan have en diameter på over tre meter og har som regel nogle store støtterødder, de såkaldte ”brætrødder”, der hjælper dem til at undgå at vælte i stormvejr.

De fleste af træerne er dog væsentlig mindre og udgør et lavere lag i skoven. Mange af disse er omkring 40 meter høje, og består af en slank stamme uden sidegrene og helt oppe i toppen en flad krone. Træerne tjener til levested for mange andre arter, som fx lianer og epifytplanter, der er nødt til at gro på andre planter for at få lys.

Trækronerne bliver ofte så tætte, at lyset har svært ved at trænge igennem ned til skovbunden. Det er kun mellem 1-2 procent af sollyset, der når helt derned. Det betyder, at der ikke er så mange planter, der kan klare sig på skovbunden, da de kan ikke få lys nok.

Du kan se mere om regnskov på www.regnskov.info