Skovenes Markedsværdi

Det kan være svært at forestille sig, at naturen bærer en høj pengeværdi i sig selv. Hvordan kan man sætte en pris på træer, buske, urter og andre vilde arter? Det er man begyndt på ved at beskrive de mange forskellige ydelser – også kaldet økosystemtjenester – som især skoven udfører til gavn for os mennesker. Vi bruger fx skovenes evne til at producere ilt, til at skabe hjem eller møbler af, til at give os medicin eller mad og til at rense vores drikkevand – bare for at nævne nogle få ydelser.

Der er sat et system op af en række forskere for hvordan, man kan prissætte værdien af de opgaver skoven udfører for os og den værdi den skaber i vores liv. Skoven skaber både goder for os i materiel forstand, men også som rekreativt sted der giver os positive oplevelser, når vi opholder os i skoven. Det er langt det nemmeste at regne ud hvor mange penge vi tjener på skovens materielle produkter som fx, kaffe, kakao, bær, frugter og tømmer. Det er langt sværere at regne ud, hvad værdier er at gå en tur i skoven og blive glad eller hvor stor værdi skoven har når den afhjælper klimaforandringer og renser vores luft.

Tabellen her beskriver de økosystemtjenester, som skovene udfører for os mennesker:

 

Formålet med at beskrive disse ydelser og deres værdi, er at kunne skabe et system, hvor man kan se værdien i at bevare skovene og passe på dem. Når vi som mennesker forhindrer skovenes økosystemtjenester, så koster det os noget. Hvis vi har et godt system, der kan vise udgiften i penge bliver vi måske bedre til at passe på naturen. Måske vil sådan et system på sigt føre til vi vil skulle betale erstatning, hvis man forstyrrer skovens naturlige balance og dens ydelser.