Skovforvaltning

Skovene arbejder for os alle sammen

Den Bolivianske regering har bestemt at næsten ¾ af skovene er permanent produktionsskov, hvor ca 26% er beskyttet skov. Produktionsskovene er inddelt i 6 regioner ud fra deres tømmerpotentiale og skovtype og heraf er ca 25% certificeret som bæredygtig skovdrift. Denne certificering hedder FSC, og er anderkendt internationalt. Det vil sige at køber man trævarer med en FSC godkendelse, så bør man være sikker på at træet kommer fra en skov der er bæredygtigt forvaltet.

Desværre er det ikke helt ukompliceret med bæredygtig skovforvaltning. Det kan nemlig være svært at gennemskue hvordan skovforvaltningen bliver drevet bæredygtigt. Bolivia havde oprindeligt et system, der kun lod private firmaer få tilladelser til at drive skovdrift på forskellige årlige, 10-årige eller 20-årige kontrakter. Det udelukkede alle de lokale og oprindelige folks mulighed for at fælde træer, forhindre intensiv tømmerhugst og passe på deres leveområder. Disse regler blev ændret i 1996 med en ny skovlov, der gav mulighed for at oprindelige folk og lokale indbyggere kunne høste lokale naturressourcer i skoven på bæredygtig vis i de områder som er ejet af oprindelige folk.

Den nye lov fra 1996 sørger for at private tømmerfirmaer og oprindelige folk bør have adgang til forskellige områder. Desværre er det de private tømmerfirmaer står alligevel for tømmerhugsten i 75% af de områder, hvor der må fældes skov og kun 25% af denne er FSC certificeret. Det vil sige at meget af den skov der fældes sker på en måde, hvor der ikke plantes nok ny skov til at erstatte den gamle. Mange af de mest eftertragtede træarter bliver udryddet og skoven bliver dermed mere artsfattig og forstyrret fra den oprindelige balance. Der er derfor stadig et stort potentiale for at udvikle skovdriften i Bolivia i en endnu mere bæredygtig retning. Det vil være til gavn for alle, både i Bolivia, men også for os forbrugere i Vesten der kan få gavn af ukendte arters egenskaber i medicin og fødevarer og som sikring mod klimaforandringer ved både at opsuge Co2, og holde på regnvandet, som en stor svamp.

 

Her kan du se hvor meget skov der fældes og hvor der plantes i hele verden.

http://www.globalforestwatch.org

Fakta om FSC certificering:

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Du finder FSC-skove i hele verden, lige fra vores hjemlige danske skove til regnskovene i Sydamerika.

FSC er den eneste mærkningsordning inden for papir og træ, som har ét sæt regler der er baseret på en længere liste af kriterier, der gælder over hele verden. Forkortelsen FSC står for Forest Stewardship Council.

Læs mere her:
https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc/principper

En lille nisse. Foto Henrik Egede-Lassen