Tågeskov

Tågeskove findes i højder fra 300 meter til 900 meter i områder, der er enten subtropiske eller tropiske. Tågeskovene ligger ofte tæt på kysten, hvor luften kan blive fyldt med fugt, når vinden fra havet presses højt op over land og afkøles hurtigt. Derved dannes der lave skyer eller tåge mellem træernes kroner. Tågen bliver til vand omkring træernes blade og drypper ned gennem skoven. Temperaturen i tågeskoven ligger på omkring 20 grader hele året.

Tågeskove er domineret af træer og buske, som kræver høj luftfugtighed, og skovene rummer et stort antal forskellige arter – eller, som det også kaldes, en stor biodiversitet. Et særligt kendetegn ved tågeskove er mange plantearter, der i stedet for at sidde fast i jorden, ofte sidder fast på hinanden fx som orkidéer, der sidder på træer. Træerne er typisk krogede og lavstammede med mosser, bregner og andre planter, der hænger fra grenene. Lyset i skoven er begrænset på grund af tågen og bladhanget, og derfor mindskes fordampningen fra skoven. Skovbunden er dækket af mosser. Jorden er sumpet med et lag af muld og tørv.

Klimaet i tågeskove er noget køligere end i almindelige regnskove og forrådnelsesprocesserne er dermed langsommere, så det organiske materiale kun langsomt omsættes til næringsstoffer.

Tågeskovene er sjældne og meget sårbare, da de påvirkes voldsomt af klimaforandringer, klimafænomenet El Niño og udbredt skovhugst. Derfor er tågeskovene nogle af de mest truede skove på kloden. Det er bekymrende, da tågeskovene er kilder til rent drikkevand for mange mennesker og derudover indeholder en enestående mangfoldighed af arter, som kun lever der.