Yungas

Yungas: Ligger på den østlige side af Andesbjergene og består af stejle lavere bjerge med et tykt skovdække. Området strækker sig ned mod lavlandet med tropisk regnskov og er ikke særlig udviklet. De høje områder i Yungas indeholder den såkaldte ”tågeskov”, hvor der næsten altid hænger tunge skyer omkring skoven. Tågeskov findes lige nedenfor gletsjerområderne i bjergdalene og brydes af en masse smeltevandsfloder, som løber hele vejen ned til regnskovsområdet. Tågeskovene indeholder en stor artsrigdom af planter og dyr, som ikke findes andre steder. En stor del af området er udlagt til nationalpark og man kan stadig finde mange af de oprindelige stier inkafolket anlagde. Disse stier udgjorde indtil 1930’ne og 40’ne stadig de eneste ruter fra Andesbjergene til lavlandsområdet, Amazonas. I dag findes der hovedveje som betyder, at der kan transporteres frugt og grøntsager fra lavlandsområdet i Øst til højlandsområdet i Vest. Klimaet er varmt og fugtigt og størstedelen af regnen falder i sommerperioden.